PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Video - meziplodina po žitě do BPS

https://youtu.be/3emf4cybaC8 - VIDEO MEZIPLODINY PRO BIOPLYNOVÉ STANICE

Produkce kukuřičné siláže pro BPS je často soustředěna na pozemky, kde není problém s erozí a je přijatelná dojezdová vzdálenost. Kukuřice se na těchto pozemcích zařazuje často a někdy opakovaně, stejně jako aplikace digestátu. Meziplodiny zde hrají nezastupitelnou roli z řady důvodů - doplňují organickou hmotu, kořeny zlepšují strukturu půdy, výborně se doplnují s digestátem - dochází k regeneraci půdy a její úrodnosti. Po sklizni kukuřice není dostatek času pro založení kvalitního porostu meziplodiny. Výborným řešem je zařazení žita na siláž, které perfektně pracuje s rezidui živin v půdě i digestátem, zakryje půdu od podzimu až do jara, navíc často není potřeba aplikace POR. Žito pro bioplyn se sklízí v těstovité zralosti při sušině okolo 35%, tedy nědky v červnu, následně máme dvě řešení, nachystat si pole pro řepku, nebo tak jako v našem případě vyset meziplodinou směs a nechat pole odpočinout. Na videu uvidíte vymrzající meziplodinu, do které se na jaře na přímo zaseje kukuřice, je možné ale směs upravit tak, aby se z ní koncem léta dala sklidit další kvalitní hmota.