PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Meziplodiny

Brukvovité meziplodiny

Výhody:

 • Rychlý růst = setí mezi 2 obilniny (letní termín do konce července) nebo po kukuřici (ozimý termín 6.9.) před jařiny
 • Potlačení plevelů – díky rychlému pokrytí půdy
 • Mohutná tvorba biomasy a zachycení reziduálních živin
 • Antinematodní účinky = před řepu, brambory – proti háďátkům
 • BIO DRILL EFEKT = rozrušení utužených vrstev půdy, přirozená drenáž (ředkev)
 • CENA = nejlevnější směsi!

Pozor:

 • Krátká vegetační doba, vegetaci je nutné ukončit ve fázi kvetení
 • Za sucha a při vysokém výsevku může přesušit půdu (hořčice)
 • Nezařazovat do OP s vysokým zastoupení řepky – přenos chorob
 

Stružkovcovité meziplodiny

Výhody:

 • Středně rychlý růst = setí v letním termínu = do konce července, jinak do 15. srpna = aby udělala práci v půdě i na povrchu
 • Přerušovač všeho = nepříbuzné druhy, před všechny plodiny!
 • Výborná struktura půdy = jemný kořenový systém
 • Intenzivní tvorba nadzemní i podzemní biomasy
 • Zachycení a recyklace živin – především N a K
 • Vynikající plodiny pro STRIP TILL = před kukuřici, slunečnici, aj.

 

Pozor:

 • Při pozdnějším termínu setí a za mírné zimy 100% nevymrzá
 

Bobovité meziplodiny

Výhody:

 • Pomalý růst = setí v letním termínu = do konce července, maximálně začátkem srpna = aby narostly a poutaly vzdušný N.
 • Fixace vzdušného N = obohacení půdy o 30 – 80 kg N/ha!
 • Výborný poměr C:N = výborný rozklad a tvorba organické hmoty!
 • Zlepšující plodiny – do úzkých osevních postupů bez bobovitých
 • Fytosanitární efekt – podpora rozvoje prospěšných půdních bakterií a mykorhízy
 • Bohatý kořenový systém – mohutnost a jemnost kořenů podporuje drobtovitou strukturu

 

Pozor:

 • Nejsou vhodné pro pozdní termíny setí
 • Podle následné plodiny volte ozimou nebo vymrzající formu
 

Lipnicovité meziplodiny

Výhody:

 • Možnost spojit greening + doplnění krmivové základy na jaře!
 • Setí jako ozimá meziplodina = do 6. září (i na greening)
 • Krmivo za rozumné peníze! Řeší i výpadky v krmení
 • Zároveň výborná protierozní funkce, pokryv přes zimu
 • Vhodné plodiny pro STRIP TILL = před kukuřici, slunečnici, aj.
 • Plasticita a snadné pěstování
 • Možnost vícesečného využití

 

Pozor:

 • Za sucha může konkurovat o vláhu následně seté kukuřici
 

Hvězdnicovité meziplodiny

Výhody:

 • Rychlý růst a citlivost k nízkým teplotám = setí v letním termínu = do konce července (především mastňák habéšský)                                              
 • 100% vymrzající
 • Výborná struktura půdy 
 • Zachycení a recyklace živin
 • BIO DRILL EFEKT – dobře prokořeňují i utužené vrstvy půdy

 

Pozor:

 • Méně vhodné do osevních postupů se slunečnicí
 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Povinné údaje jsou označeny (*).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze pro účely vyřízení vaší zprávy.

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz