PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Peluško ozimá + oves ozimý

PELUŠKA OZIMÁ JAKO MEZIPLODINA

• Ozimá meziplodina pro kukuřici, sóju, slunečnici a čirok.

• Termín setí do polovina října, v teplých oblastech až do začátku listopadu.

• Výsevek 80 až 100 kg/ha.

• Brzy na jaře obnovuje růst a fixaci dusíku (40–50 kg N/ha).

• Snižuje náročnost jarní plodiny na minerální hnojiva.

• Podporuje půdní strukturu a vytváří ochranu proti erozi.

• STRIP-TILL s meziplodinou = ověřená plošná ochrana půdy proti erozi.

• Snadná likvidace mechanicky (poválením) nebo chemicky i bez glyfosátu pro STRIP-TILL (POST herbicid do kukuřice).

• Přímé setí jarních obilnin (protierozní ochrana NO-TILL do meziplodiny), snadná likvidace herbicidy do obilnin.

PELUŠKA OZIMÁ + OVES OZIMÝ

• Kombinace pro krmné využití a časnou jarní sklizeň