PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Půda a její úrodnost

Půda je tím nejdůležitějším a nejcennějším nástrojem, který má zemědělec v rukou. Našim hlavním úkolem je udržovat půdu v dobré kondici a podporovat její úrodnost. Půdu ohrožuje řada faktorů, jako je eroze, nedostatek organické hmoty spojený s potlačením živočišné výroby a úbytkem hluboko kořeních pícnin, omezený počet tržních plodin a úzké osevní postupy, dlouhodobě nedostatečné bilanční hnojení všemi živinami, utužení a ztráta infiltrace s tím spojené horší hospodaření s vodou, změna klimatu, tedy extrémy v podobě sucha a přívalových srážek… Dalším zásadním problémem jsou zábory kvalitní zemědělské půdy pro stavební účely… Zemědělci se ocitají před nesnadným úkolem, jak tyto faktory eliminovat, při tom zajistit rentabilitu hospodaření, dodržovat legislativní podmínky a také se vyrovnat se znepokojivým hodnocením zemědělské činnosti ze strany laické veřejnosti. 

Zásoby půdy“ se tenčí všude na světě, populace roste a její nároky na dostatek kvalitní stravy se zvyšují, proto je zajištění půdní úrodnosti, jako klíčové podmínky pro konkurenceschopnost rostlinné výroby a v zásadě existence zemědělství, velmi důležité.

Produkční funkce půdy byla vnímána po celá staletí jako její hlavní funkce. Je důležité si také uvědomit, že půda je životně důležitou zásobárnou vody, pečuje o podzemní vody a to nejen tím, že přes ni voda protéká a podzemní vody jsou přes ni dotovány podzemní zdroje vody, zároveň ji čistí a filtruje. Tyto funkce dokáže půda plnit, pouze pokud není zásadním způsobem porušena její struktura, významnou roli v tom sehrává i obsah organické půdní hmoty. Zdravá půda je schopna zadržet až 400 l vody v m3.

Cesta k udržení kvality půdy spočívá v promyšleném vedení polních prací a celkové strategii agrotechnických postupů, od přesného načasování polních prací, volby technologií pro zpracování půdy a setí, využití moderních metod pro přesné přejezdy po poli, přes plánovaní osevních postupů a organizaci porostů, maximálního využití meziplodin, omezení ztrát živin z půdy, variabilní aplikace vstupů a přesné aplikace pesticidů… Vše je důležité dobře plánovat, organizovat a dodržovat.

Půda si zaslouží naši pozornost

Ztráta půdy je v měřítcích délky lidského života neobnovitelná a obtížně vyčíslitelná, bereme-li v úvahu, že dvou až třícentimetrová vrstva půdy vzniká za příznivých podmínek průměrně 100 až 1000 let.

Příroda potřebuje 500 let na vytvoření 2,5 cm půdy… Na jejich ztrátu v důsledku eroze stačí několik minut…

Obzvláště pokud hospodaříte na půdě s mělkým profilem, je nutné ji maximálně chránit a pravidelně zajišťovat přísun organické hmoty.

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Povinné údaje jsou označeny (*).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze pro účely vyřízení vaší zprávy.

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz