PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Greeningová směs 1

Složení: Svazenka shloučená nebo vratičolistá 20 %, jetel nachový 50 %, jetel šípovitý 30 %

Popis:

 • Letní směs pro časné setí a delší vegetační období 80 – 90 dní
 • Částečně nevymrzající, jetele přezimují a po zimě obnovují růst a fixaci dusíku
 • Na jaře rychlý nárůst hmoty, produkce velmi kvalitní píce
 • Velmi zúrodňující směs, pečuje o strukturu půdy
 • Jetele zajišťují značný přívod N do půdy, to zlepšuje i dynamiku nárůstu biomasy svazenky, zachycení a recyklaci velkého množství živin pro následnou plodinu
 • Fytosanitární efekt pro půdu, vynikající přerušovač úzkých osevních sledů
 • Úzký poměr C/N zajišťuje rychlou mineralizaci organické hmoty
 • Počáteční růst je pomalejší, nižší konkurence schopnost zaplevelení
 • Vynikající pokryvnost půdy a bohaté prokořenění jemnou sítí kořenů, především v horní vrstvě půdy
 • Usnadňuje zpracování půdy
 • Vysoká ochrana vůči erozi

Výsevek: 10 kg/ha

Ukončení vegetace:

 • Pro časně seté jařiny mechanicky na podzim
 • Pro kukuřici chemicky/mechanicky na jaře
 

Funkce:

 • produkce biomasy: ★★☆☆☆
 • symbiotická fixace N: ★★★★★
 • půdní pokryvnost: ★★★★☆
 • zlepšení půdní struktury: ★★★★★
 • mykorhíza: ★★★★★
 • antinemtocidní účinek: ☆☆☆☆☆
 • medonosná: ★★★★★
 • krmné využití: ★★★★★

Následná plodina:

 • Ozimé obilniny: ★☆☆☆☆
 • Jarní obilniny: ★★★★★ (LP*)
 • Mák: ★★★★☆ (LP*)
 • Kukuřice/soja: ★★★★★
 • Cukrová řepa: ★★★☆☆ (LP*)
 • Brambory: ★★★★★ (LP*)

*LP: Likvidace na podzim

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Povinné údaje jsou označeny (*).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze pro účely vyřízení vaší zprávy.

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz