PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Meziplodinová směs 2

Složení: Svazenka shloučená 30 %, svazenka vratičolistá 30 %, jetel šípovitý 40 %

Popis:

 • Letní směs pro časné setí a delší vegetační období 80 – 90 dní
 • Velmi zúrodňující směs, pečuje o strukturu půdy
 • Symbiotická fixace N a značná akumulace živin v biomase
 • Fytosanitární efekt pro půdu, vynikající přerušovač úzkých osevních sledů
 • Úzký poměr C/N zajišťuje rychlou mineralizaci organické hmoty
 • Vynikající pokryvnost půdy a bohaté prokořenění půdy
 • Usnadňuje zpracování půdy
 • Vysoká ochrana vůči erozi
 • Jetel šípovitý může přezimovat
 • Velmi dlouhá doba kvetení díky dvou druhům svazenek – medonosná

Výsevek: 8 kg/ha

Ukončení vegetace:

 • Pro časně seté jařiny mechanicky na podzim nebo jaro chemicky
 • Pro kukuřici chemicky/mechanicky na jaře
 

Funkce:

 • produkce biomasy: ★★★☆☆
 • symbiotická fixace N: ★★★★★
 • půdní pokryvnost: ★★★★★
 • zlepšení půdní struktury: ★★★★★
 • mykorhíza: ★★★★★
 • antinemtocidní účinek: ☆☆☆☆☆
 • medonosná: ★★★★★
 • krmné využití: ★★★★★

Následná plodina:

 • Ozimé obilniny: ★☆☆☆☆
 • Jarní obilniny: ★★★★★ (LP*)
 • Mák: ★★★★★ (LP*)
 • Kukuřice/soja: ★★★★★
 • Cukrová řepa: ★★★☆☆ (LP*)
 • Brambory: ★★★★★ (LP*)

*LP: Likvidace na podzim

 

Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Povinné údaje jsou označeny (*).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze pro účely vyřízení vaší zprávy.

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz