PRO SEEDS s.r.o.
ryze česká osivářská společnost

Úhorové směsi

Popis a ceník směsí pro úhory a ochranné pásy

jsou součástí letáku ke stažení zde

 

Směsi pro jednoletý úhor

Nektarodárný úhor 1

 • Směs brukvovitých druhů s dynamickým růstem a rychlým zapojením porostu.
 • Uplatní se jak v sušších, tak vlhčích podmínkách.
 • Lze vysévat i v pozdějším termínu do poloviny května, kdy zajistí 1. června souvislý porost úhoru.
 • Vhodná před ozimé obilniny.

Složení: ředkev olejná, lnička setá, řeřicha setá

Výsevek: 6 kg/ha

Nektarodárný úhor 2

 • Směs pro založení funkčního a dlouze kvetoucího úhoru s efektem pro zlepšení půdní struktury.
 • Optimální složení pro rychlé zapojení porostu.  
 • Pestrost použitých druhů podporuje rozvoj užitečného hmyzu a půdního života.
 • Ideální termín setí do začátku května.

Složení: hořčice bílá, lnička setá, mastňák habešský, svazenka vratičolistá, světlice barvířská

Výsevek: 9 kg/ha

Nektarodárný úhor 3

 • Směs s výrazným zúrodňujícím efektem, která snáší mulčování, má dlouhou dobu kvetení a zelené vegetace.
 • Je vhodná pro časné setí již od konce března.
 • Díky jetelovinám je do půdy fixovaný dusík.
 • Směs bez brukvovitých druhů je vhodná do OP s řepkou ozimou.

Složení: svazenka shloučená nebo vratičolistá, jetel nachový, jetel alexandrijský, mastňák habešský nebo len

Výsevek: 8 kg/ha

Směsi pro víceletý úhor

Zelený úhor 1

 • Jetelotravní směs s optimálním poměrem pro založení porostu zeleného úhoru pro víceleté využití.
 • Rychlý vývoj a zelený pokryv půdy.
 • Vylepšuje půdní strukturu silným prokořeněním a dotací kvalitní organické hmoty.
 • Jetele se postarají o zásobení trav dusíkem a zvýšení přirozené půdní úrodnosti.
 • Ideální termín setí do začátku května.

Směs: Jílek mnohokvětý, jetel nachový, jetel šípovitý

Výsevek: 14 kg/ha

Zelený úhor 2

 • Směs pro založení houževnatého porostu jetelotrávy pro víceletý zelený úhor.
 • Směs vhodná pro časný termín setí na jaře.
 • Uplatní se v sušších i vlhčích podmínkách.
 • Má zúrodňující efekt pro půdy, které vyžadují odpočinek.
 • Hodí se pro osetí klínů či málo produktivních částí půdních bloků.

Směs: Srha laločnatá, jetel luční, jetel alexandrijský

Výsevek: 14 kg/

Ochranný pás vod 1

 • Rychle rostoucí směs dvou druhů trav k ozelenění pásů podél vodních toků.
 • Zapojený porost těchto trav dobře snáší přejezd zemědělskou technikou.

Směs: jílek mnohokvětý, srha laločnatá

Výsevek: 20 kg/ha

Ochranný pás vod 2

 • Směs trav s dusík vázajícím poměru v odpovídajícím zastoupení pro splnění legislativních podmínek.
 • Vhodná i na méně úrodné pozemky s dobrou odolností proti poškození případným přejezdem.
 • Jeteloviny produkují dusík, pro vytrvalost a kvalitu porostu trav

Směs: kostřava červená, srha laločnatá, jetel plazivý nebo tolice dětelová nebo štírovník růžkatý

Výsevek: 18 kg/ha


Můžeme vám pomoct? Kontaktujte nás:

Povinné údaje jsou označeny (*).
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů, které budou využity pouze pro účely vyřízení vaší zprávy.

Ing. Petr Robotka
602 535 818
robotka@proseeds.cz

Ing. Martina Poláková
737 114 748
polakova@proseeds.cz